Trường Đại học Kyung Hee

  • 0
Đại học Kyung-Hee

Trường Đại học Kyung Hee

Đại học Kyung-Hee

Học bổng Quyền lợi Điều kiện Trường hợp ngoại lệ
Học sinh nhập học Học bổng dành cho học sinh xuất sắc tại Hàn Quốc Học bổng toàn phần trong 4 năm học (không bao gồm phí đăng kí ghi danh) Ứng viên nộp chứng chỉ S-TOPIK Level 6 trong thời gian đăng ký  được chỉ định  

Đăng kí ít nhất 15 tín chỉ và đạt được 12 tín chỉ trong học kì trước với điểm trung bình:

Trên 3.7: Học bổng toàn phần
Trên 3.5: 50% học bổng
Dưới 3.5: không đạt học bổng

Sinh viên năm nhất Du học sinh đạt học bổng loại A Học bổng toàn phần trong 1 năm (không bao gồm phí đăng kí ghi danh) Ứng viên đạt mức đánh giá trên 97% dựa trên giấy đăng ký ghi danh và phỏng vấn hoặc nộp chứng chỉ TOPIK tối thiểu là Level 5 vào thời điểm  ghi danh Đăng kí ít nhất 15 tín chỉ và đạt được 12 tín chỉ trong học kì trước với điểm trung bình trên 3.0

 

Du học sinh đạt học bổng loại B Học bổng 50% trong 1 năm (không bao gồm phí đăng kí ghi danh) Ứng viên đạt mức đánh giá từ 95 đến 96.9% dựa trên giấy đăng ký ghi danh và phỏng vấn hoặc nộp chứng chỉ TOPIK Level 4 vào thời điểm  ghi danh Đăng kí ít nhất 15 tín chỉ và đạt được 12 tín chỉ trong học kì trước với điểm trung bình trên 3.0
Du học sinh đạt học bổng loại C Miễn phí ghi danh Ứng viên phải đạt mức đánh giá từ 90 đến 94.9% dựa trên giấy đăng ký ghi danh và phỏng vấn
Du học sinh đạt học bổng loại D Học bổng 50% trong học kì đầu tiên (không bao gồm phí đăng kí ghi danh) Ứng viên phải đạt mức đánh giá trên 50% và hoàn thành chương trình học Tiếng Hàn tại KHU IIE tối thiểu là 4 học kì (1 năm)
Học sinh nộp hồ sơ qua  đường bưu điện Học bổng cho học sinh xuất sắc KRW 500,000 ~ 3,000,000 Học sinh ghi danh đạt điểm trung bình trên 3.0 Việc ghi danh được chấp nhận mỗi học kì

 

Học sinhh nộp hồ sơ qua đường bưu điện Học bổng dành cho học sinh được chấp nhận

 

KRW 500,000 Học sinh đạt điểm trung bình được sự chấp thuận từ học kì trước và học kì kế tiếp Việc ghi danh được chấp nhận mỗi học kì

Lưu ý:

  1. Những đề xuất về học bổng sẽ được thông báo cùng lúc với kết quả chấp thuận.
  2. Có nhiều học bổng sẽ được đề xuất cho học sinh ghi danh. Tuy nhiên, mỗi học sinh chỉ được đăng kí 1 học bổng. Nếu học sinh đạt nhiều học bổng, học sinh sẽ được cấp học bổng cho trường có mức độ đánh giá cao nhất.
  3. Để cấp học bống cho du học sinh loại D, người nhận học bổng phải hoàn thành và đạt khóa làm việc tại IIE trong ít nhất 1 năm trước khi nộp đơn đăng ký. (Không áp dụng cho những học kì tiếp theo)
  4. Học bổng loại A và B sẽ thay đổi phụ thuộc vào biểu hiện của người nhận học bổng vào học kì trước đó. Nếu người nhận học bổng cho học sinh xuất sắc tại Hàn Quốc không đạt yêu cầu về mức điểm trung bình trong trường hợp ngoại lệ, học bổng sẽ bị trì hoãn. Tuy nhiên, trường hợp này sẽ được xem xét lại khi học sinh đạt yêu cầu trong học kì tiếp theo.
  5. Tất cả các học bổng được cấp dựa trên những qui định về học bổng của trường Đại Học Kyung Hee.

Gửi phản hồi

Thông tin liên hệ

Thời gian làm việc:
Thứ 2 – thứ 6
8:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Thứ 7
8:00 – 12:00

Địa chỉ:
TP. HCM: 500 Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, TP.HCM
(028) 3975 6200 – 0905 605 601

Văn phòng Đà Nẵng: 144 Ông Ích Khiêm, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

(0236)3868978 | 3868979

Văn phòng Hải Dương : 223 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Nam Cường, TP. Hải Dương
0220 3550 855 – 0913886800