Trang phục người Hàn Quốc

Trang phục người Hàn Quốc Tags : Trang phục Category : Đất nước và con người Người Hàn Quốc từng dệt vải từ sợi gai và dong, và nuôi tằm để dệt lụa. Trong suốt thời Tam Quốc, đàn ông thường mặc áo jeogori, quần baji, và áo choàng durumagi, cùng với mũ, thắt lưng […]