Đại học Seoul

Đại học Seoul Tags : Đại họcHọc bổngSeoul Category : Các trường đại học , Học bổng du học 1.Tổng quan: Trường là một trong số 16 trường Đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Seoul, một trường Đại học công lập tổng hợp lớn nhất của Hàn quốc. Được thành lập vào năm 1946, […]