Danh sách trường đại học ở Hàn Quốc

  • 0
Đại học Hàn Quốc

Danh sách trường đại học ở Hàn Quốc

Đại học Hàn Quốc
Dưới đây là danh sách những trường đại học ở Hàn Quốc. Những trường có tên tiếng Việt được ghi kèm theo có thêm thông tin chi tiết về các ngành học, điều kiện tuyển sinh, chỉ cần nhấn vào link để xem.

TT Tên trường Trang thông tin 
1 Ajou University

 

– Website: http://www.ajou.ac.kr/
2  Andong National University – Website: http://www.andong.ac.kr/
3 Anyang Universiry – Website: http://www.anyang.ac.kr/
4 Baekseok University – Website: http://www.bu.ac.kr/
5  Busan Presbyterian University – Website: http://www.bjc.ac.kr/
6 Busan Women’s College – Website: http://www.bwc.ac.kr/
7 Calvin University – Website: http://calvin.ac.kr/
8 Catholic University of Daegu – Website: http://www.cataegu.ac.kr/

 

9 Catholic University of Pusan – Website: http://www.cup.ac.kr/
10 CHA Euigwa University – Website: http://www.cha.ac.kr/
11 Changwon National University

 

– Website: http://www.changwon.ac.kr/
12 Cheongju National University of Education – Website: https://www.cje.ac.kr/
13 Cheongju University – Website: http://www.chongju.ac.kr/
14 Chongshin University – Website: http://www.chongshin.ac.kr/
15 Chonnam National University

(Đại học Quốc gia Chonnam)

– Website: http://www.jnu.ac.kr/
16  

Chosun University

 

– Website: http://www.chosun.ac.kr/
17  Chugye University For The Arts – Website: http://www.chugye.ac.kr/
18 Chung-Ang University

(Đại học Chung Ang)

– Website: http://www.cau.ac.kr/
19 Chungbuk National University – Website: http://www.chungbuk.ac.kr/
20  Chungcheon National University of Education – Website: http://www.cnue.ac.kr/
21  Chungju National University – Website: http://www.cjnu.ac.kr/
22  Chungnam National University – Website: http://www.cnu.ac.kr/
23 Daebul University – Website: http://www.daebul.ac.kr/
24  Daegu Arts University – Website: http://www.dgau.ac.kr/
25 Daegu Haany University – Website: http://www.dhu.ac.kr/
26  Daegu National University of Education – Website: http://www.dnue.ac.kr/
27 Daegu University – Website: http://www.daegu.ac.kr/
28 Daegu University of Foreign Studies – Website: http://www.dufs.ac.kr/
29 Daejeon Catholic University – Website: http://www.dcatholic.ac.kr/
30 Daejeon University

(Đại học Daejeon)

– Website: http://www.dju.ac.kr/
31 Daejin University – Website: http://www.daejin.ac.kr/
32 Daeshin University – Website: http://www.daeshin.ac.kr/
33 Dankook University – Website: http://www.dankook.ac.kr/
34 Dong-A University Website: http://www.donga.ac.kr/

 

35 [W] Dongduk Women’s University – Website: http://www.dongduk.ac.kr/
36 Dong-eui Uinversity – Website: http://www.dongeui.ac.kr/
37 Dongguk University – Website: http://www.dongguk.edu/
38 Dongseo University – Website: http://www.dongseo.ac.kr/
39 Dongshin University – Website: http://www.dsu.ac.kr/
40 Dongyang University – Website: http://www.dyu.ac.kr/
41  Duksung Women’s University – Website: http://www.duksung.ac.kr/
42  Ewha Womans University – Website: http://www.ewha.ac.kr/
43 Gangneung Wonju National University – Website: http://www.kangnung.ac.kr/
44  Gongju National University of Education – Website: http://www.kongju-e.ac.kr/
45  Gwangju Catholic University – Website: http://www.kjcatholic.ac.kr/
46  Gwangju Institute of Science and Technology – Website: http://www.gist.ac.kr/
47 Gwangju National University of Education – Website: http://www.gnue.ac.kr/
48 Gwangju University – Website: http://www.kwangju.ac.kr/
49 Gyeongju University – Website: http://www.gju.ac.kr/
50  Gyeongnam National University of Science and Technology – Website: http://gntech.ac.kr/
51  Gyeongsang National University – Website: http://www.gnu.ac.kr/
52 Hallym University – Website: http://www.hallym.ac.kr/
53 Hankuk University of Foreign Studies

(Đại học Ngoại ngữ Hankuk)

– Website: http://www.hufs.ac.kr/
54 Hannam University – Website: http://www.hannam.ac.kr/
55 Hanseo University – Website: http://www.hanseo.ac.kr/
56 Hanshin University – Website: http://www.hs.ac.kr/
57 Hansung University – Website: http://www.hansung.ac.kr/
58 Hanyang University

(Đại học Hanyang)

– Website: http://www.hanyang.ac.kr/
59 Honam University – Website: http://www.honam.ac.kr/
60  Hongik University

(Đại học Hongik)

– Website: http://www.hongik.ac.kr/
61 Hoseo University – Website: http://www.hoseo.ac.kr/
62 Howon University – Website: http://www.howon.ac.kr/
63 Hyupsung University – Website: http://www.uhs.ac.kr/
64 Inha University

(Đại học Inha)

– Website: http://www.inha.ac.kr/
65 Inje University – Website: http://www.inje.ac.kr/
66  Jeju National University – Website: http://www.jejunu.ac.kr/
67 Jeonju National University of Education – Website: http://www.jnue.ac.kr/
68 Jeonju University – Website: http://www.jj.ac.kr/
69 Jesus University – Website: http://www.jesus.ac.kr/
70  KAIST – Website: http://www.kaist.ac.kr/
71 Kangnam University
(Đại học Kangnam)
– Website: http://www.kangnam.ac.kr/
72 Kangwon National University

(Đại học Quốc gia Kangwon)

– Website: http://www.kangwon.ac.kr/
73 Kaya University – Website: http://www.kaya.ac.kr/
74 KDI School – Website: http://www.kdischool.ac.kr/
75 Keimyung University – Website: http://www.kmu.ac.kr/
76 Konkuk University – Website: http://www.konkuk.ac.kr/
77 Konyang University – Website: http://www.konyang.ac.kr/
78 Kookmin University

(Đại học Kookmin)

– Website: http://www.kookmin.ac.kr/
79 Korea Aerospace University – Website: http://www.hangkong.ac.kr/
80  Korea Baptist Theological University/Seminary – Website: http://www.kbtus.ac.kr/
81  Korea Christian University – Website: http://www.kcu.ac.kr/
82 Korea Maritime University – Website: http://www.hhu.ac.kr/
83  Korea National Sport University – Website: http://www.knsu.ac.kr/
84  Korea National University of Arts – Website: http://www.karts.ac.kr/
85  Korea National University of Education – Website: http://www.knue.ac.kr/
86 Korea Nazarene University – Website: http://www.kornu.ac.kr/
87 Korea University – Website: http://www.korea.ac.kr/
88  Korea University of Technology and Education – Website: http://www.kut.ac.kr/
89 Korean Bible University – Website: http://www.bible.ac.kr/
90 Kosin University – Website: http://www.kosin.ac.kr/
91  Kumoh National University of Technology – Website: http://www.kumoh.ac.kr/
92 Kundong University – Website: http://www.kundong.ac.kr/
93 Kunsan National University – Website: http://www.kunsan.ac.kr/
94 Kwandong University – Website: http://www.kwandong.ac.kr/
95 Kwangju Women’s University – Website: http://www.kwu.ac.kr/
96 Kwangshin University – Website: http://www.kwangshin.ac.kr/
97 Kwangwoon University – Website: http://www.kw.ac.kr/
98 Kyongbuk University of Foreign Studies – Website: http://www.kufs.ac.kr/
99 Kyonggi University

(Đại học Kyonggi)

– Website: http://www.kyonggi.ac.kr/
100 KyungHee University

(Đại học Kyung Hee)

– Website: http://www.khu.ac.kr
101 Kyungdong University – Website: http://www.k1.ac.kr/
102 Kyungil University – Website: http://www.kiu.ac.kr/
103 Kyungnam University – Website: http://www.kyungnam.ac.kr/
104 Kyungpook National University – Website: http://www.kyungpook.ac.kr/
105 Kyungsung University – Website: http://ks.ac.kr/
106 Kyungwon University – Website: http://www.kyungwon.ac.kr/
107  Luther University – Website: http://www.ltu.ac.kr/
108  Methodist Theological University – Website: http://www.mtu.ac.kr/
109 Mokpo Catholic University – Website: http://www.mcu.ac.kr/
110  Mokpo National Maritime University – Website: http://www.mmu.ac.kr/
111 Mokpo National University – Website: http://www.mokpo.ac.kr/
112 Mokwon University – Website: http://www.mokwon.ac.kr/
113 Myongji University

(Đại học Myongji)

– Website: http://www.mju.ac.kr/
114 Myungshin University – Website: http://www.myungshin.ac.kr/
115 Nambu University – Website: http://www.nambu.ac.kr/
116 Paichai University – Website: http://www.paichai.ac.kr/
117 [T] POSTECH – Website: http://www.postech.ac.kr/
118 Presbyterian College and Theological Seminary – Website: http://www.pcts.ac.kr/
119  Pukyong National University – Website: http://www.pknu.ac.kr/
120  Pusan National University

(Đại học Quốc gia Pusan)

– Website: http://www.pusan.ac.kr/
121  Pusan University of Foreign Studies – Website: http://www.pufs.ac.kr/
122  Pyeongtaek University – Website: http://www.ptuniv.ac.kr/
123 Sahmyook University – Website: http://www.syu.ac.kr/
124 Sangji University – Website: http://www.sangji.ac.kr/
125 Sangmyung University – Website: http://www.smu.ac.kr/
126 Sejong University – Website: http://www.sejong.ac.kr/
127 Semyung University – Website: http://www.semyung.ac.kr/
128 Seokyeong University – Website: http://www.seokyeong.ac.kr/
129 Seonam University – Website: http://www.seonam.ac.kr/
130 Seoul Christian Univeristy – Website: http://www.scu.ac.kr/
131  Seoul Jangsin University – Website: http://www.seouljangsin.ac.kr/
132 Seoul National University – Website: http://www.snu.ac.kr/
133  Seoul National University of Education – Website: http://www.snue.ac.kr/
134  Seoul National University of Science and Technology – Website: http://www.seoultech.ac.kr/
135  Seoul Theological University – Website: http://www.stu.ac.kr/
136  Seoul Women’s University – Website: http://www.swu.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울 노원구 공릉동 126번지
– Mã bưu điện: 139-774
– Điện thoại: +82 (2) 970-5114
– Email:
137 Seowon University – Website: http://www.seowon.ac.kr/
138 Shingyeong University – Website: https://www.sgu.ac.kr/
139 Silla University – Website: http://www.silla.ac.kr/
140 Sogang University – Website: http://www.sogang.ac.kr/
141 Sookmyung Women’s University – Website: http://www.sookmyung.ac.kr/
142 Soon Chun Hyang University – Website: http://www.sch.ac.kr/
143 Soongsil University

(Đại học Soongsil)

– Website: http://www.ssu.ac.kr/
144 Sun Moon University – Website: http://www.sunmoon.ac.kr/
145 Sunchon National University – Website: http://www.sunchon.ac.kr/
146 Sungkonghoe University – Website: http://www.skhu.ac.kr/
147 Sungkyul University – Website: http://www.sungkyul.ac.kr/
148 Sungkyunkwan University – Website: http://www.skku.ac.kr/
149  Sungshin Women’s University – Website: http://www.sungshin.ac.kr/
150 Suwon Catholic University – Website: http://www.suwoncatholic.ac.kr/
151 Tamna University – Website: http://www.tnu.ac.kr/
152  The Catholic University of Korea – Website: http://www.cuk.ac.kr/
153 The University of Seoul – Website: http://www.uos.ac.kr/
154 The University of Suwon – Website: http://www.suwon.ac.kr/
155 Tongmyeong University – Website: http://www.tu.ac.kr/
156 Uiduk University – Website: http://www.uu.ac.kr/
157 University of Incheon – Website: http://www.incheon.ac.kr/
158 University of Ulsan – Website: http://www.ulsan.ac.kr/
159 Wonkwang University – Website: http://www.wku.ac.kr/
160 Woosuk University – Website: http://www.woosuk.ac.kr/
161 Yeungnam University – Website: http://www.yu.ac.kr/
162  Yewon Arts University – Website: http://www.yewon.ac.kr/
163 Yong In University – Website: http://www.yongin.ac.kr/
164 Yonsei University

(Đại học Yonsei)

– Website: http://www.yonsei.ac.kr/
165 Youngdong University – Website: http://www.youngdong.ac.kr/
166  Youngnam Theological University – Website: http://www.ytus.ac.kr/
167 Youngsan University – Website: http://www.ysu.ac.kr/
168 Youngsan University of Theological Studies – Website: http://www.youngsan.ac.kr/

  • 0
Hệ thống giáo dục Hàn Quốc

Hệ thống giáo dục Hàn Quốc

Hệ thống giáo dục Hàn Quốc

Hệ thống giáo dục Hàn Quốc

Hệ thống trường học:

  • Hệ thống giáo dục: Hàn Quốc theo hệ thống 6-3-3-4. Tương ứng: 6 năm tiểu học – 3 năm trung học cơ sở – 3 năm trung học phổ thông – 4 năm đại học.
  • Giáo dục bắt buộc: 9 năm bao gồm 6 năm tiểu học và 3 năm trung học cơ sở.
  • Các học kỳ: Học kỳ 1 – từ tháng 3 đến tháng 8, học kỳ 2 – từ tháng 9 đến tháng 2.
  • Các kỳ nghỉ: Nghỉ hè – từ tháng 7 đến tháng 8, nghỉ đông – từ tháng 12 đến tháng 2.

Giáo dục đại học tại Hàn Quốc

Các trường giáo dục sau phổ thông tại Hàn Quốc bao gồm đại học, đại học công nghiệp, cao đẳng, đại học mở, đại học công nghệ và những trường tương đương khác. Đại học ở Hàn Quốc được phân chia theo cơ quan chủ quản thành lập, chẳng hạn, đại học quốc gia được thành lập và điều hành bởi chính phủ Hàn Quốc, đại học công lập được thành lập và điều hành bởi chính phủ địa phương và đại học tư được thành lập và điều hành bởi các tổ chức giáo dục kết hợp. Căn cứ vào việc chọn lựa của sinh viên, Chính phủ Hàn Quốc chỉ quy định các yêu cầu tối thiểu và giao quyền tự chủ cho các trường đại học.

Bằng cách cho phép bộ phận tuyển sinh của từng trường tự đánh giá hồ sơ và tuyển sinh dựa theo tiêu chuẩn quy định sẵn như làm bài kiểm quốc gia, thi tiểu luận, đánh giá trình độ, thư giới thiệu…

Theo thống kê, tháng 01/2010, Hàn Quốc có 411 trường đại học, trong đó có 179 đại học, 145 trường cao đẳng, 40 trường sau đại học, 20 trường đại học trực tuyến, 11 trường đại học công nghiệp, 10 trường đại học sư phạm và 6 trường đại học khác.

Các trường đại học

Mục đích giáo dục đại học là nghiên cứu lý thuyết học thuật chuyên sâu rộng, phương pháp ứng dụng cần thiết cho sự phát triển quốc gia và xã hội loài người cũng như nuôi dưỡng tài năng lãnh đạo. Thời gian đào tạo kéo dài từ 4 đến 6 năm. Ngành y, đông y và nha yêu cầu học trong 6 năm. Các khóa đại học có hơn 30 chuyên ngành khác nhau bao gồm văn học, luật, thần học, khoa học chính trị, kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị hành chính công, sư phạm, quản lý thư viện, khoa học, kỹ sư, nha, y, dược, hộ sinh, nông học, thú y, thủy sản, mỹ  thuật, âm nhạc, … Để nhận bằng tốt nghiệp thông thường sinh viên phải vượt qua 140 tín chỉ theo quy định của nhà trường.

Các trường cao đẳng

Trường cao đẳng có các chuyên ngành như khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, kỹ sư, giáo dục thể chất và trình diễn nghệ thuật, y học….. Thời gian đào tạo tối thiểu 2 hoặc 3 năm. Đối với chương trình học 2 năm yêu cầu phải hoàn thành 80 tín chỉ và 3 năm yêu cầu phải đạt được 120 tín chỉ để được công nhận tốt nghiệp. Bằng cao đẳng được cấp cho những người hoàn thành khóa học theo quy định của trường. Những người tốt nghiệp cao đẳng có thể nộp hồ sơ xin nhập học đại học, đại học công nghiệp hoặc đại học mở.

Các trường cao học

Các trường cao học được thiết kế nhằm theo đuổi mục tiêu giáo dục cao ở mức chuyên sâu hơn giúp nuôi dưỡng khả năng nghiên cứu học thuật và tài năng sáng tạo. Các trường được chia làm hai: cao học chung tập trung nghiên cứu học thuật và cao học chuyên nghiệp định hướng thực hành.

Khóa thạc sĩ

Thời gian đào tạo yêu cầu cho khóa thạc sĩ kéo dài 2 năm hoặc nhiều hơn. Thông thường, sinh viên phải đạt được 24 tín chỉ. Sau khi đạt được số các tín chỉ theo quy định này và trải qua kỳ thi, sinh viên theo học thạc sĩ nộp đề tài và qua hội đồng đánh giá ít nhất có 3 vị chủ khảo mới được công nhận tốt nghiệp thạc sĩ.

Khóa tiến sĩ

Thời gian nghiên cứu sinh là 3 năm hoặc nhiều hơn. Thông thường nghiên cứu sinh phải đạt được 36 tín chỉ. Sau khi đạt được số tín chỉ theo quy định và trải qua kỳ kiểm tra toàn diện, nghiên cứu sinh báo cáo đề tài và đề tài phải qua phản biện của ít nhất 5 vị chủ khảo mới được nhận bằng.

Khóa sau tiến sĩ

Những khóa học này dành cho những người tiếp tục nghiên cứu sau khi hoàn thành khóa học tiến sĩ. Gần đây nhiều trường đại học Hàn Quốc mời những nhà nghiên cứu sau tiến sĩ làm việc ở các dự án nghiên cứu cho chương trình BK21.

So sánh hệ thống giáo dục Hàn Quốc và Việt Nam

So sánh hệ thống giáo dục Hàn Quốc và Việt Nam


Thông tin liên hệ

Thời gian làm việc:
Thứ 2 – thứ 6
8:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Thứ 7
8:00 – 12:00

Địa chỉ:
TP. HCM: 500 Lạc Long Quân, P.5, Quận 11, TP.HCM
(028) 3975 6200 – 0905 605 601

Văn phòng Đà Nẵng: 144 Ông Ích Khiêm, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

(0236)3868978 | 3868979

Văn phòng Hải Dương : 223 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Nam Cường, TP. Hải Dương
0220 3550 855 – 0913886800