Hệ thống giáo dục Hàn Quốc

Hệ thống giáo dục Hàn Quốc

Hệ thống giáo dục Hàn Quốc

Hệ thống trường học:

  • Hệ thống giáo dục: Hàn Quốc theo hệ thống 6-3-3-4. Tương ứng: 6 năm tiểu học – 3 năm trung học cơ sở – 3 năm trung học phổ thông – 4 năm đại học.
  • Giáo dục bắt buộc: 9 năm bao gồm 6 năm tiểu học và 3 năm trung học cơ sở.
  • Các học kỳ: Học kỳ 1 – từ tháng 3 đến tháng 8, học kỳ 2 – từ tháng 9 đến tháng 2.
  • Các kỳ nghỉ: Nghỉ hè – từ tháng 7 đến tháng 8, nghỉ đông – từ tháng 12 đến tháng 2.

Giáo dục đại học tại Hàn Quốc

Các trường giáo dục sau phổ thông tại Hàn Quốc bao gồm đại học, đại học công nghiệp, cao đẳng, đại học mở, đại học công nghệ và những trường tương đương khác. Đại học ở Hàn Quốc được phân chia theo cơ quan chủ quản thành lập, chẳng hạn, đại học quốc gia được thành lập và điều hành bởi chính phủ Hàn Quốc, đại học công lập được thành lập và điều hành bởi chính phủ địa phương và đại học tư được thành lập và điều hành bởi các tổ chức giáo dục kết hợp. Căn cứ vào việc chọn lựa của sinh viên, Chính phủ Hàn Quốc chỉ quy định các yêu cầu tối thiểu và giao quyền tự chủ cho các trường đại học.

Bằng cách cho phép bộ phận tuyển sinh của từng trường tự đánh giá hồ sơ và tuyển sinh dựa theo tiêu chuẩn quy định sẵn như làm bài kiểm quốc gia, thi tiểu luận, đánh giá trình độ, thư giới thiệu…

Theo thống kê, tháng 01/2010, Hàn Quốc có 411 trường đại học, trong đó có 179 đại học, 145 trường cao đẳng, 40 trường sau đại học, 20 trường đại học trực tuyến, 11 trường đại học công nghiệp, 10 trường đại học sư phạm và 6 trường đại học khác.

Các trường đại học

Mục đích giáo dục đại học là nghiên cứu lý thuyết học thuật chuyên sâu rộng, phương pháp ứng dụng cần thiết cho sự phát triển quốc gia và xã hội loài người cũng như nuôi dưỡng tài năng lãnh đạo. Thời gian đào tạo kéo dài từ 4 đến 6 năm. Ngành y, đông y và nha yêu cầu học trong 6 năm. Các khóa đại học có hơn 30 chuyên ngành khác nhau bao gồm văn học, luật, thần học, khoa học chính trị, kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị hành chính công, sư phạm, quản lý thư viện, khoa học, kỹ sư, nha, y, dược, hộ sinh, nông học, thú y, thủy sản, mỹ  thuật, âm nhạc, … Để nhận bằng tốt nghiệp thông thường sinh viên phải vượt qua 140 tín chỉ theo quy định của nhà trường.

Các trường cao đẳng

Trường cao đẳng có các chuyên ngành như khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, kỹ sư, giáo dục thể chất và trình diễn nghệ thuật, y học….. Thời gian đào tạo tối thiểu 2 hoặc 3 năm. Đối với chương trình học 2 năm yêu cầu phải hoàn thành 80 tín chỉ và 3 năm yêu cầu phải đạt được 120 tín chỉ để được công nhận tốt nghiệp. Bằng cao đẳng được cấp cho những người hoàn thành khóa học theo quy định của trường. Những người tốt nghiệp cao đẳng có thể nộp hồ sơ xin nhập học đại học, đại học công nghiệp hoặc đại học mở.

Các trường cao học

Các trường cao học được thiết kế nhằm theo đuổi mục tiêu giáo dục cao ở mức chuyên sâu hơn giúp nuôi dưỡng khả năng nghiên cứu học thuật và tài năng sáng tạo. Các trường được chia làm hai: cao học chung tập trung nghiên cứu học thuật và cao học chuyên nghiệp định hướng thực hành.

Khóa thạc sĩ

Thời gian đào tạo yêu cầu cho khóa thạc sĩ kéo dài 2 năm hoặc nhiều hơn. Thông thường, sinh viên phải đạt được 24 tín chỉ. Sau khi đạt được số các tín chỉ theo quy định này và trải qua kỳ thi, sinh viên theo học thạc sĩ nộp đề tài và qua hội đồng đánh giá ít nhất có 3 vị chủ khảo mới được công nhận tốt nghiệp thạc sĩ.

Khóa tiến sĩ

Thời gian nghiên cứu sinh là 3 năm hoặc nhiều hơn. Thông thường nghiên cứu sinh phải đạt được 36 tín chỉ. Sau khi đạt được số tín chỉ theo quy định và trải qua kỳ kiểm tra toàn diện, nghiên cứu sinh báo cáo đề tài và đề tài phải qua phản biện của ít nhất 5 vị chủ khảo mới được nhận bằng.

Khóa sau tiến sĩ

Những khóa học này dành cho những người tiếp tục nghiên cứu sau khi hoàn thành khóa học tiến sĩ. Gần đây nhiều trường đại học Hàn Quốc mời những nhà nghiên cứu sau tiến sĩ làm việc ở các dự án nghiên cứu cho chương trình BK21.

So sánh hệ thống giáo dục Hàn Quốc và Việt Nam

So sánh hệ thống giáo dục Hàn Quốc và Việt Nam

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *