Danh sách trường đại học ở Hàn Quốc

Đại học Hàn Quốc
Dưới đây là danh sách những trường đại học ở Hàn Quốc. Những trường có tên tiếng Việt được ghi kèm theo có thêm thông tin chi tiết về các ngành học, điều kiện tuyển sinh, chỉ cần nhấn vào link để xem.

TT Tên trường Trang thông tin 
1 Ajou University

 

– Website: http://www.ajou.ac.kr/
2  Andong National University – Website: http://www.andong.ac.kr/
3 Anyang Universiry – Website: http://www.anyang.ac.kr/
4 Baekseok University – Website: http://www.bu.ac.kr/
5  Busan Presbyterian University – Website: http://www.bjc.ac.kr/
6 Busan Women’s College – Website: http://www.bwc.ac.kr/
7 Calvin University – Website: http://calvin.ac.kr/
8 Catholic University of Daegu – Website: http://www.cataegu.ac.kr/

 

9 Catholic University of Pusan – Website: http://www.cup.ac.kr/
10 CHA Euigwa University – Website: http://www.cha.ac.kr/
11 Changwon National University

 

– Website: http://www.changwon.ac.kr/
12 Cheongju National University of Education – Website: https://www.cje.ac.kr/
13 Cheongju University – Website: http://www.chongju.ac.kr/
14 Chongshin University – Website: http://www.chongshin.ac.kr/
15 Chonnam National University

(Đại học Quốc gia Chonnam)

– Website: http://www.jnu.ac.kr/
16  

Chosun University

 

– Website: http://www.chosun.ac.kr/
17  Chugye University For The Arts – Website: http://www.chugye.ac.kr/
18 Chung-Ang University

(Đại học Chung Ang)

– Website: http://www.cau.ac.kr/
19 Chungbuk National University – Website: http://www.chungbuk.ac.kr/
20  Chungcheon National University of Education – Website: http://www.cnue.ac.kr/
21  Chungju National University – Website: http://www.cjnu.ac.kr/
22  Chungnam National University – Website: http://www.cnu.ac.kr/
23 Daebul University – Website: http://www.daebul.ac.kr/
24  Daegu Arts University – Website: http://www.dgau.ac.kr/
25 Daegu Haany University – Website: http://www.dhu.ac.kr/
26  Daegu National University of Education – Website: http://www.dnue.ac.kr/
27 Daegu University – Website: http://www.daegu.ac.kr/
28 Daegu University of Foreign Studies – Website: http://www.dufs.ac.kr/
29 Daejeon Catholic University – Website: http://www.dcatholic.ac.kr/
30 Daejeon University

(Đại học Daejeon)

– Website: http://www.dju.ac.kr/
31 Daejin University – Website: http://www.daejin.ac.kr/
32 Daeshin University – Website: http://www.daeshin.ac.kr/
33 Dankook University – Website: http://www.dankook.ac.kr/
34 Dong-A University Website: http://www.donga.ac.kr/

 

35 [W] Dongduk Women’s University – Website: http://www.dongduk.ac.kr/
36 Dong-eui Uinversity – Website: http://www.dongeui.ac.kr/
37 Dongguk University – Website: http://www.dongguk.edu/
38 Dongseo University – Website: http://www.dongseo.ac.kr/
39 Dongshin University – Website: http://www.dsu.ac.kr/
40 Dongyang University – Website: http://www.dyu.ac.kr/
41  Duksung Women’s University – Website: http://www.duksung.ac.kr/
42  Ewha Womans University – Website: http://www.ewha.ac.kr/
43 Gangneung Wonju National University – Website: http://www.kangnung.ac.kr/
44  Gongju National University of Education – Website: http://www.kongju-e.ac.kr/
45  Gwangju Catholic University – Website: http://www.kjcatholic.ac.kr/
46  Gwangju Institute of Science and Technology – Website: http://www.gist.ac.kr/
47 Gwangju National University of Education – Website: http://www.gnue.ac.kr/
48 Gwangju University – Website: http://www.kwangju.ac.kr/
49 Gyeongju University – Website: http://www.gju.ac.kr/
50  Gyeongnam National University of Science and Technology – Website: http://gntech.ac.kr/
51  Gyeongsang National University – Website: http://www.gnu.ac.kr/
52 Hallym University – Website: http://www.hallym.ac.kr/
53 Hankuk University of Foreign Studies

(Đại học Ngoại ngữ Hankuk)

– Website: http://www.hufs.ac.kr/
54 Hannam University – Website: http://www.hannam.ac.kr/
55 Hanseo University – Website: http://www.hanseo.ac.kr/
56 Hanshin University – Website: http://www.hs.ac.kr/
57 Hansung University – Website: http://www.hansung.ac.kr/
58 Hanyang University

(Đại học Hanyang)

– Website: http://www.hanyang.ac.kr/
59 Honam University – Website: http://www.honam.ac.kr/
60  Hongik University

(Đại học Hongik)

– Website: http://www.hongik.ac.kr/
61 Hoseo University – Website: http://www.hoseo.ac.kr/
62 Howon University – Website: http://www.howon.ac.kr/
63 Hyupsung University – Website: http://www.uhs.ac.kr/
64 Inha University

(Đại học Inha)

– Website: http://www.inha.ac.kr/
65 Inje University – Website: http://www.inje.ac.kr/
66  Jeju National University – Website: http://www.jejunu.ac.kr/
67 Jeonju National University of Education – Website: http://www.jnue.ac.kr/
68 Jeonju University – Website: http://www.jj.ac.kr/
69 Jesus University – Website: http://www.jesus.ac.kr/
70  KAIST – Website: http://www.kaist.ac.kr/
71 Kangnam University
(Đại học Kangnam)
– Website: http://www.kangnam.ac.kr/
72 Kangwon National University

(Đại học Quốc gia Kangwon)

– Website: http://www.kangwon.ac.kr/
73 Kaya University – Website: http://www.kaya.ac.kr/
74 KDI School – Website: http://www.kdischool.ac.kr/
75 Keimyung University – Website: http://www.kmu.ac.kr/
76 Konkuk University – Website: http://www.konkuk.ac.kr/
77 Konyang University – Website: http://www.konyang.ac.kr/
78 Kookmin University

(Đại học Kookmin)

– Website: http://www.kookmin.ac.kr/
79 Korea Aerospace University – Website: http://www.hangkong.ac.kr/
80  Korea Baptist Theological University/Seminary – Website: http://www.kbtus.ac.kr/
81  Korea Christian University – Website: http://www.kcu.ac.kr/
82 Korea Maritime University – Website: http://www.hhu.ac.kr/
83  Korea National Sport University – Website: http://www.knsu.ac.kr/
84  Korea National University of Arts – Website: http://www.karts.ac.kr/
85  Korea National University of Education – Website: http://www.knue.ac.kr/
86 Korea Nazarene University – Website: http://www.kornu.ac.kr/
87 Korea University – Website: http://www.korea.ac.kr/
88  Korea University of Technology and Education – Website: http://www.kut.ac.kr/
89 Korean Bible University – Website: http://www.bible.ac.kr/
90 Kosin University – Website: http://www.kosin.ac.kr/
91  Kumoh National University of Technology – Website: http://www.kumoh.ac.kr/
92 Kundong University – Website: http://www.kundong.ac.kr/
93 Kunsan National University – Website: http://www.kunsan.ac.kr/
94 Kwandong University – Website: http://www.kwandong.ac.kr/
95 Kwangju Women’s University – Website: http://www.kwu.ac.kr/
96 Kwangshin University – Website: http://www.kwangshin.ac.kr/
97 Kwangwoon University – Website: http://www.kw.ac.kr/
98 Kyongbuk University of Foreign Studies – Website: http://www.kufs.ac.kr/
99 Kyonggi University

(Đại học Kyonggi)

– Website: http://www.kyonggi.ac.kr/
100 KyungHee University

(Đại học Kyung Hee)

– Website: http://www.khu.ac.kr
101 Kyungdong University – Website: http://www.k1.ac.kr/
102 Kyungil University – Website: http://www.kiu.ac.kr/
103 Kyungnam University – Website: http://www.kyungnam.ac.kr/
104 Kyungpook National University – Website: http://www.kyungpook.ac.kr/
105 Kyungsung University – Website: http://ks.ac.kr/
106 Kyungwon University – Website: http://www.kyungwon.ac.kr/
107  Luther University – Website: http://www.ltu.ac.kr/
108  Methodist Theological University – Website: http://www.mtu.ac.kr/
109 Mokpo Catholic University – Website: http://www.mcu.ac.kr/
110  Mokpo National Maritime University – Website: http://www.mmu.ac.kr/
111 Mokpo National University – Website: http://www.mokpo.ac.kr/
112 Mokwon University – Website: http://www.mokwon.ac.kr/
113 Myongji University

(Đại học Myongji)

– Website: http://www.mju.ac.kr/
114 Myungshin University – Website: http://www.myungshin.ac.kr/
115 Nambu University – Website: http://www.nambu.ac.kr/
116 Paichai University – Website: http://www.paichai.ac.kr/
117 [T] POSTECH – Website: http://www.postech.ac.kr/
118 Presbyterian College and Theological Seminary – Website: http://www.pcts.ac.kr/
119  Pukyong National University – Website: http://www.pknu.ac.kr/
120  Pusan National University

(Đại học Quốc gia Pusan)

– Website: http://www.pusan.ac.kr/
121  Pusan University of Foreign Studies – Website: http://www.pufs.ac.kr/
122  Pyeongtaek University – Website: http://www.ptuniv.ac.kr/
123 Sahmyook University – Website: http://www.syu.ac.kr/
124 Sangji University – Website: http://www.sangji.ac.kr/
125 Sangmyung University – Website: http://www.smu.ac.kr/
126 Sejong University – Website: http://www.sejong.ac.kr/
127 Semyung University – Website: http://www.semyung.ac.kr/
128 Seokyeong University – Website: http://www.seokyeong.ac.kr/
129 Seonam University – Website: http://www.seonam.ac.kr/
130 Seoul Christian Univeristy – Website: http://www.scu.ac.kr/
131  Seoul Jangsin University – Website: http://www.seouljangsin.ac.kr/
132 Seoul National University – Website: http://www.snu.ac.kr/
133  Seoul National University of Education – Website: http://www.snue.ac.kr/
134  Seoul National University of Science and Technology – Website: http://www.seoultech.ac.kr/
135  Seoul Theological University – Website: http://www.stu.ac.kr/
136  Seoul Women’s University – Website: http://www.swu.ac.kr/
– Địa chỉ: 서울 노원구 공릉동 126번지
– Mã bưu điện: 139-774
– Điện thoại: +82 (2) 970-5114
– Email:
137 Seowon University – Website: http://www.seowon.ac.kr/
138 Shingyeong University – Website: https://www.sgu.ac.kr/
139 Silla University – Website: http://www.silla.ac.kr/
140 Sogang University – Website: http://www.sogang.ac.kr/
141 Sookmyung Women’s University – Website: http://www.sookmyung.ac.kr/
142 Soon Chun Hyang University – Website: http://www.sch.ac.kr/
143 Soongsil University

(Đại học Soongsil)

– Website: http://www.ssu.ac.kr/
144 Sun Moon University – Website: http://www.sunmoon.ac.kr/
145 Sunchon National University – Website: http://www.sunchon.ac.kr/
146 Sungkonghoe University – Website: http://www.skhu.ac.kr/
147 Sungkyul University – Website: http://www.sungkyul.ac.kr/
148 Sungkyunkwan University – Website: http://www.skku.ac.kr/
149  Sungshin Women’s University – Website: http://www.sungshin.ac.kr/
150 Suwon Catholic University – Website: http://www.suwoncatholic.ac.kr/
151 Tamna University – Website: http://www.tnu.ac.kr/
152  The Catholic University of Korea – Website: http://www.cuk.ac.kr/
153 The University of Seoul – Website: http://www.uos.ac.kr/
154 The University of Suwon – Website: http://www.suwon.ac.kr/
155 Tongmyeong University – Website: http://www.tu.ac.kr/
156 Uiduk University – Website: http://www.uu.ac.kr/
157 University of Incheon – Website: http://www.incheon.ac.kr/
158 University of Ulsan – Website: http://www.ulsan.ac.kr/
159 Wonkwang University – Website: http://www.wku.ac.kr/
160 Woosuk University – Website: http://www.woosuk.ac.kr/
161 Yeungnam University – Website: http://www.yu.ac.kr/
162  Yewon Arts University – Website: http://www.yewon.ac.kr/
163 Yong In University – Website: http://www.yongin.ac.kr/
164 Yonsei University

(Đại học Yonsei)

– Website: http://www.yonsei.ac.kr/
165 Youngdong University – Website: http://www.youngdong.ac.kr/
166  Youngnam Theological University – Website: http://www.ytus.ac.kr/
167 Youngsan University – Website: http://www.ysu.ac.kr/
168 Youngsan University of Theological Studies – Website: http://www.youngsan.ac.kr/

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *