Từ vựng tiếng Hàn khi thuyết trình & phỏng vấn

Từ vựng tiếng Hàn khi thuyết trình & phỏng vấn Category : Đất nước và con người Một số từ vựng tiếng Hàn về các biểu hiện khi phát biểu, thuyết trình: 화제 제시하기 (Khi giới thiệu đề tài muốn nói) 저는 ~에 대해 말씀 드리고자 합니다. (Tôi xin trình bày về~) 제가 말씀 드리려는 […]

TẠI SAO NÊN CHỌN HỌC TIẾNG HÀN TẠI XỨ SỞ KIM CHI

TẠI SAO NÊN CHỌN HỌC TIẾNG HÀN TẠI XỨ SỞ KIM CHI Tags : du hochan quocTiếng Hàn Category : Du học tiếng , Đại học – Thạc sỹ , Đất nước và con người , Giáo dục Hàn Quốc , Uncategorized Hàn Quốc là một đất nước có nền kinh tế phát triển và […]